Het Zuivere Licht logo

Holistische praktijk

Bach Bloesems

Bach Bloesems

De bloesemtherapie is een krachtig hulpmiddel om het contact met uw lichaam en uw gevoel te herstellen. In mijn praktijk gebruik ik soms bloesemremedies ter ondersteuning van de kinesiologische behandeling.

Om gezond te zijn moet onze lichaamsenergie vrijelijk door ons lichaam kunnen stromen. Als we emoties voelen die pijnlijk zijn en die we moeilijk kunnen verwerken, kunnen we onbewust deze emoties onderdrukken door de stroming van onze lichaamsenergie te blokkeren. Aan het merendeel van onze blokkades van lichaamsenergie liggen emotionele verkrampingen ten grondslag. Een bloesemremedie kan de emotie verzachten of opheffen. Ons lichaam hoeft vervolgens de emotie niet meer te blokkeren, de lichaamenergie wordt ook niet meer tegengehouden en kan weer stromen. Onze gezondheid kan dan weer terugkomen.